ТОВ "ЕЛЕКТРО СІНЕРДЖІ"
Заряди бізнес вигідною електроенергіею

Врегулювання спорів щодо питань електроенергії


Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору про постачання електричної енергії споживачу або пов’язані з ним, а також інші суперечки, що можуть виникнути у взаємовідносинах ТОВ "Електро Сінерджі" далі – Електропостачальник) зі Споживачем, вирішуються шляхом проведення переговорів у справедливий і швидкий спосіб.
Електропостачальник зобов’язується розглядати отримані від Споживачів скарги і повідомляти про результати їх розгляду впродовж одного місяця.    
У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки можуть бути передані для вирішення до господарських судів України відповідно до підсудності та підвідомчості, встановленої чинним законодавством України, та розглянуті відповідно до чинного законодавства України.
Споживач також має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з умовами договору та чинного законодавства України – контактні дані для звернень наведені за цим посиланням.
Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів Споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальнихпослуг, розгляд звернень таких Споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора.
Розгляд звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та повідомлення про загрозу електробезпеки просимо надавати до центру обслуговування споживачів розташованого за поштовою адресою: Україна, 51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вулиця Молодіжна, буд. 47, або електронним шляхом, надіславши запит на електронну адресу ELEKTROSINERDJI@GMAIL.COM чи звертайтеся за номером телефону +38(099)-086-80-44


Врегулювання спорів щодо питань постачання природного газу

У разі порушення постачальником Правил та умов договору постачання природного газу споживач подає постачальнику претензію, складену в довільній формі. Постачальник повинен протягом п'яти робочих днів усунути порушення чи надати споживачеві обґрунтовану відмову.
Постачальник не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини споживача (відмова в доступі до об'єкта споживача представникам постачальника у випадках, передбачених цими Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.
У разі коли між споживачем і постачальником не досягнуто згоди про надання послуг з газопостачання, розмір їх оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.
Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз'ясненнями щодо тлумачення цих Правил та правовідносин на ринку природного газу.
Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом п'яти днів повідомити про результати їх розгляду.
Розгляд звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання природного газу просимо надавати до центру обслуговування споживачів розташованого за поштовою адресою: Україна, 51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вулиця Молодіжна, буд. 47, (понеділок-п'ятниця з 9.00 до 18.00, субота та неділя - вихідний) або електронним шляхом, надіславши запит на електронну адресу ELEKTROSINERDJI@GMAIL.COM чи звертайтеся за номером телефону +38(099)-086-80-44.
Відповідальна особа - Директор ТОВ "ЕЛЕКТРО СІНЕРДЖІ" Дубовськой Андрій Романович.


Розгляд скарг та врегулювання спорів Регулятором

Регулятор розглядає скарги Споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.
Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.
За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
припинення розгляду звернення заявника.
Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.
Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Споживача права на вирішення спору в судовому порядку.
Також, з питань дотримання вимог законодавства в сфері енергетики Споживач може звернутися до:
Державної інспекції з енергетичного нагляду України;
Антимонопольного комітету України.